PODRÓŻE ZAGRANICZNE

W RAMACH ZAKRESU PODSTAWOWEGO:

 • ubezpieczenie od jednego dnia do roku,
 • niższe ceny ubezpieczeń dla wyjazdów rodzinnych,
 • polisa ważna na terenie Europy lub całego świata,
 • ubezpieczyciel  pokrywa koszty leczenia i powrotu do zdrowia nie gwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków za granicą do 1 200 000 zł,
 • ubezpieczyciel zapewnia 24-godzinną, polskojęzyczną pomoc w podróży,
 • możliwość skorzystania z telefonicznych konsultacji z lekarzem 24h na dobę,
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu do Polski po udzieleniu pomocy medycznej za granicą,
 • ubezpieczyciel wypłaci świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczyciel zapewni szeroki zakres usług assistance m.in. kierowcę zastępczego, zastępstwo w podróży służbowej, pomoc tłumacza, opiekę nad dziećmi,
 • bezpłatnie ubezpieczyciel przyjmujemie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru,
 • możliwość wykupienia Assistance komunikacyjnego na czas urlopu.
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w podstawowym zakresie ubezpieczenia

Polisa może zostać rozszerzona o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wykonywania pracy fizycznej,
 • zaostrzenia objawów choroby przewlekłej.

PODRÓŻE KRAJOWE

 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony (NNW) o szeroką gamę świadczeń dodatkowych, m.in. Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym, koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny,
 • usługi assistance, m.in. organizacja wizyty lekarskiej, transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, opiekę i transport dzieci do miejsca zamieszkania, organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczamy ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu.

UBEZPIECZENIE DLA NARCIARZY

 • ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia w wyniku wypadków powstałych podczas uprawiania narciarstwa lub snowboardu,
 • opieka zarówno podczas wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych,
 • dowolny wybór zakresu i sum ubezpieczenia,
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań,
 • pokrywamy koszty związane z np. zniszczeniem sprzętu, kosztami leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez nas innego użytkownika stoku w ramach odpowiedzialności cywilnej,
 • wypłacimy odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (m.in. nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, desek do uprawiania wszelkich odmian snowboardu),
 • ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ubezpieczenie dla osób wyczynowo uprawiających sport.

 

ubezpieczenia podróży